Yükleniyor

Ozon gazı, Tıpta hastalıkların tedavisinde 150 yılından fazla zamandır Avrupa, Latin Amerika ve Amerika da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere “ozon terapi” denilmektedir. Oldukça eski bir tedavi şekli olmakla beraber her geçen gün farklı yararlı etkilerinin bulunması onu yeniden güncel hala getirmektedir. Ozon ilk kez 1785 yılında kimyager Martin Von Marum tarafından keşfedilmiş ve Alman kimyacı Schöbein tarafından da ilk kez 1840 yılında insanlar üzerinde kullanılmıştır.

ABD’den Japonya ya dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan ozon terapi son yıllarda rağbet gören tıbbi uygulamaların başında yer almaktadır. Ozon terapi “Alternatif Tıp” değil, bizatihi etkileri bilimsel olarak yüzlerce çalışmayla kanıtlanmış etkili bir tedavi yöntemidir. Ozon terapi ya da Almanlar’ın deyimiyle “kan yıkama” pek çok hastalıkta kullanıldığına dair çok sayıda kanıt mevcuttur. Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilebilmesidir;

Major Yöntem;En yaygın kullanılan bu metotla 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir.

Minör yöntem; Kişiden alınan 2-5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir.

Subkutan;Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir. Vucüt boşluklarına ozon gazı verilmesi (Rektal-makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir.)

Eklem içine ozon gazı verilmesi; Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

Ozonlanmış ürünlerin kullanılması; (ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.)

Kitle veya Lezyon içine veya etrafına ozon uygulaması

Omurlarımız arasındaki disklerin içersine ve omurilik çevresi dokulara direkt uygulama

Torbalama yöntemi; Kapanmayan yaraların tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.

Ozon Sauna uygulamaları; (Transdermal ve ısı artırılarak, cildin nemlendirilmesi sonucunda buharlı bir ortamda tüm cilde ozon emdirilmesi yöntemidir.)

Bu uygulamalardan biri veya bir kaçı hastaya veya hastalığa göre seçilerek uygulanır.